TIETOSUOJASELOSTE

OY ACCOUNTIA PARTNERS AB

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

OY ACCOUNTIA PARTNERS AB

Y-tunnus: 2812255-2

Osoite: Konalankuja 4

Kotipaikka: 00390 Helsinki

Puhelin: +358 400 703 700

Sähköposti: info@accountiapartners.fiRekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

OY ACCOUNTIA PARTNERS AB

TIA PALMROTH

Osoite: Konalankuja 4 , 00390 Helsinki

Puhelin: +358 400 703 700

Sähköposti: tia.palmroth@accountiapartners.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri, henkilörekisteri, palkanlaskentajärjestelmän henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palkanmaksu.

Rekisteröivät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, hetu, osoite, tilinumero, puhelinnumero, sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim:
- Asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä


Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
- asiakkaan kirjallisella suostumuksella
- lakiin perustuvalla viranomaismääräyksellä

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

a. Fyysisissä muodossa oleva aineisto
- Fyysisissä muodossa oleva aineisto säilytetään Oy Accountia Partners Ab:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
- Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Oy Accountia Partners Ab:n tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tälläisiä keinoja ovat mm. salasanalla suojatut tiedostot.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tälläinen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.